UA | RU

Виробництво штампів листового штампування - загальні відомості

Штампи листового штампування класифікують за трьома ознаками: технологічною, конструктивною та експлуатаційною. З погляду технології виробництва штампи ділять за характером та видами деформації: на розділові - для вирізки, пробивання, обрізки, зачистки та просічки; на формоутворюючі - згинальні, витяжні, формувальні та об'ємні штампування; по суміщеності операцій - простої, послідовної та поєднаної дії; за конструктивною ознакою - штампи з напрямними пристроями та штампи без напрямних; по конструкції формотворних деталей - цілі та складові (секційні).

Формуючі елементи (матриці та пуансони) штампів для холодного штампування повинні мати достатню зносостійкість і високу міцність, щоб витримувати без руйнування високі тиски, в'язкістю для сприйняття при висадці та вирубуванні динамічних навантажень, малої збереження форми штампу при видавлюванні з великими навантаженнями та достатньою теплоємністю.

Технологічні вимоги до матеріалів для виготовлення формуючих елементів полягає в малій деформації при термічній обробці та хорошій оброблюваності. У дрібносерійному виробництві при виготовленні спрощених штампів використовують конструкційні сталі, цинкові сплави та ін.

Деталі штампів Матеріали
рекомендовані замінні
Пуансони та матриці для вирубки:    
простої форми У10А ШХ15, У8А
-складної форми Х12М, Х12Ф1, Х+БВФ, 7ХГ2ФВМ 7Х3, ХВГ, 5ХВ2С
Пуансони та матриці згинальних та формувальних штампів:    
простої форми У8 УВ, У10, МСЧ 32-52
-складної форми У10А, Х6ВФ Х12Ф, ШХ15
Пуансони та матриці витяжних та відбірних штампів:    
простої форми У10А, Х12, ВК8, МСЧ 32-58 Х12Ф, ВК15, СЧ 28-48
-складної форми Х613Ф, спеціальний термічно оброблений чавун, пластмаса ХВ5, Х12Ф1
Пуансони та матриці карбункові:    
простої форми Х12Ф Х12Ф1
-складної форми Х, Х12М 9ХС, ХВГ, 9ХВГ
Пуансони для холодного видавлювання деталей:    
-алюмінію У10А, Х12М Х12Ф, 7ХГ2ФМ
-міді та латуні Р18 7ХГ2ФМ
-стали Р18, Х12М ХГ3СВФМ
Матриці для холодного видавлювання деталей з:    
-алюмінію Х12М, Х12Ф1 ШХ15, 9ХС, Х6ВФ
-міді та латуні Х12М, Р18 Х12ФД, 7ХГ2ФМ
-стали Р18, Х10М, 4Х5В2ФС ХГ3СВФМ

Сплав ЕКБ призначений для виготовлення литих матриць роздільних штампів. ЕКБ - легкоплавкий метал на основі цинку, АВ 120-150. Низька температура плавлення (360 C) дозволяє виготовляти з нього матриці роздільних штампів методом заливки розплавленого сплаву на загартовані і остаточно оброблені пуансони зі сталі Х12. У цьому виходять робочі вікна матриці, повторюють без зазору контури пуансона будь-якої конфігурації. На отриманій після вилучення пуансона матриці завдяки властивостям самозаточування сплаву ЕКБ можна вирубувати будь-який матеріал, що штампується товщиною 0,05-2мм. У цьому стійкість становить 3-30тыс. вирубок. Для підвищення стійкості на матриці зі сплаву ЕКБ вирубують кілька пластин з відпаленої вуглецевої сталі товщиною 2-2,5 мм і після термічної обробки та оброблення необхідного зазору та шліфування накладки встановлюють на матрицю з ЕКБ. Стійкість таких матриць при вирубуванні деталей завтовшки 2 мм становить 50-100 тис. ударів.

Для підвищення стійкості вирубних та витяжних штампів використовують литі та спікані тверді сплави . Литі сплави наплавляють дуговим або газовим зварюванням на великі штампи. Дрібні та середні штампи оснащують вставками із спеканих (металокерамічних) твердих сплавів ВК8, ВК15 та ВК20.

Якість поверхні деталі, що штампується, значною мірою залежить від зазору між пуансоном і матрицею. Величина зазору визначається у відсотковому відношенні від товщини матеріалу, що штампується.

Товщина матеріалу, мм до 0,2 0,3-3 3-10 10-25
Зазор, % 0 2-6 6-10 10-15

Для вирубки та пробивання матеріалу з нержавіючої сталі товщиною до 3 мм зазор становить 0,02-0,03 мм; товщиною 3-10мм – 0,04-0,05мм. Для електротехнічної сталі проміжок повинен бути 3-6% товщини матеріалу.

Шорсткість робочих та напрямних поверхонь більшості вирубних та згинальних штампів та пуансонів, витяжних пуансонів повинна знаходитися в межах Ra =0,32-0,63 мкм, витяжних матриць та штампів для видавлювання в межах Ra =0,08-0,16 мкм.